Corduroy Squirrel or Koala Shaped Squeaky Toys

  • Sale
  • Regular price $10.99


Item: Corduroy Squirrel / Koala
Material: Corduroy
Toys Type: Squeak Toys